Wednesday, April 29, 2020

Οι Γάλλοι βυζαντινολόγοι για τα αρχαία της Εγνατίας

και εδώ
Στη διάρκεια κατασκευής του «Σταθμού Βενιζέλου» του Μετρό της Θεσσαλονίκης αποκαλύφθηκε ο σημαντικότερος αρχαιολογικός χώρος στα ανασκαφικά χρονικά της πόλης. Σε 1500 τ.μ. ήρθε στο φως ο μαρμαρόστρωτος decumanus maximus και η διασταύρωσή του με τον μεγάλο κάθετο cardo, όπου σχηματίζεται μνημειώδης πυλώνας (τετράπυλο), τα πλευρικά κράσπεδα και οι υποδομές τους, τα εκατέρωθεν καταστήματα και εργαστήρια που σχηματίζουν οικοδομικές νησίδες και σημαντικό τμήμα μιας πλακόστρωτης πλατείας που περιβάλλεται από στοές. Πρόκειται για ένα οικοδομικό παλίμψηστο του πολεοδομικού ιστού της Θεσσαλονίκης που διατρέχει χρονικά την ύστερη αρχαιότητα, τους μεταβατικούς χρόνους και την αρχή της μεσοβυζαντινής περιόδου για τη Θεσσαλονίκη (4ος αι. – 9ος αι. μ.Χ.). Το εύρημα συνιστά ένα αστικό αρχαιολογικό τοπίο ως τμήμα της πολεοδομίας της βυζαντινής πόλης και ακίνητο μνημείο σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρχαιολογικού Νόμου και αποτελεί μία μοναδική διεθνώς μαρτυρία για τη λειτουργία των βυζαντινών πόλεων. Επειδή η Θεσσαλονίκη κατέχει σημαντική θέση στον κατάλογο της UNESCO με δεκαπέντε μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς, η αποκάλυψη του πολεοδομικού ιστού ενοποιεί τη βυζαντινή πόλη και την καθιστά ευανάγνωστη και κατανοητή. Με υπουργική απόφαση του 2017 αποφασίστηκε η in situ διατήρηση και ανάδειξη του συνόλου και η παράλληλη υπόγεια εκσκαφή του Σταθμού. Έκτοτε ξεκίνησε η εφαρμογή της σχετικής μελέτης. Ωστόσο με νέα γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου στις 19/12/2019 αποφασίστηκε η απόσπαση του συνόλου, η κατασκευή του Σταθμού και η επανατοποθέτηση των αρχαιοτήτων μετά το πέρας του τεχνικού έργου. Η προτεινόμενη λύση οδηγεί στον κατακερματισμό του μνημείου, στην ακύρωση της αξίας του και στην οριστική απώλεια της αυθεντικότητάς του. Η αμφίβολη επιστροφή του σε μορφή σκηνογραφίας δεν θα ανακαλεί σε τίποτα από την αρχική υπόστασή του. Επειδή το παρελθόν της πόλης οφείλει να συνυπάρχει αρμονικά με το παρόν και να λειτουργεί υπέρ της διατήρησης της συλλογικής ιστορικής μνήμης καλούμε την ελληνική πολιτεία να αδράξει την πολύτιμη ευκαιρία αρμονικής συνύπαρξης του παρελθόντος μέσα από το παρόν και να παραδώσει το εύρημα αλώβητο στους Έλληνες πολίτες και στη διεθνή κοινότητα, εφαρμόζοντας την κείμενη ελληνική νομοθεσία και σεβόμενη τις διεθνείς Συμβάσεις προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς σε ένα περιβάλλον αειφόρου ανάπτυξης. Les membres de la Comité Française des Etudes Byzantines (CFEB) Τα μέλη της Γαλλικής Επιτροπής Βυζαντινών Σπουδών Paolo Odorico, Ecole des Hautes Etudes des Sciences Sociales, Paris Michel Balard, Université Paris 1 Marie-Hélène Congourdeau, membre de CFEB Annick Peters-Custot, Université Nantes Vincent Deroche, Collège-de-France, Paris Brendan Osswald”, University of Heidelberg Catherine Otten, membre de CFEB Arietta Papaconstantinou, Collège de France, Paris Jean-Michel Spieser, Universite de Fribourg Giovanni Stranieri, Université Jean Monnet, Saint-Etienne

Read more at: https://parallaximag.gr/thessaloniki/oi-galloi-vyzantinologoi-gia-ta-archaia-tis-egnatias
Στη διάρκεια κατασκευής του «Σταθμού Βενιζέλου» του Μετρό της Θεσσαλονίκης αποκαλύφθηκε ο σημαντικότερος αρχαιολογικός χώρος στα ανασκαφικά χρονικά της πόλης. Σε 1500 τ.μ. ήρθε στο φως ο μαρμαρόστρωτος decumanus maximus και η διασταύρωσή του με τον μεγάλο κάθετο cardo, όπου σχηματίζεται μνημειώδης πυλώνας (τετράπυλο), τα πλευρικά κράσπεδα και οι υποδομές τους, τα εκατέρωθεν καταστήματα και εργαστήρια που σχηματίζουν οικοδομικές νησίδες και σημαντικό τμήμα μιας πλακόστρωτης πλατείας που περιβάλλεται από στοές. Πρόκειται για ένα οικοδομικό παλίμψηστο του πολεοδομικού ιστού της Θεσσαλονίκης που διατρέχει χρονικά την ύστερη αρχαιότητα, τους μεταβατικούς χρόνους και την αρχή της μεσοβυζαντινής περιόδου για τη Θεσσαλονίκη (4ος αι. – 9ος αι. μ.Χ.). Το εύρημα συνιστά ένα αστικό αρχαιολογικό τοπίο ως τμήμα της πολεοδομίας της βυζαντινής πόλης και ακίνητο μνημείο σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρχαιολογικού Νόμου και αποτελεί μία μοναδική διεθνώς μαρτυρία για τη λειτουργία των βυζαντινών πόλεων. Επειδή η Θεσσαλονίκη κατέχει σημαντική θέση στον κατάλογο της UNESCO με δεκαπέντε μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς, η αποκάλυψη του πολεοδομικού ιστού ενοποιεί τη βυζαντινή πόλη και την καθιστά ευανάγνωστη και κατανοητή. Με υπουργική απόφαση του 2017 αποφασίστηκε η in situ διατήρηση και ανάδειξη του συνόλου και η παράλληλη υπόγεια εκσκαφή του Σταθμού. Έκτοτε ξεκίνησε η εφαρμογή της σχετικής μελέτης. Ωστόσο με νέα γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου στις 19/12/2019 αποφασίστηκε η απόσπαση του συνόλου, η κατασκευή του Σταθμού και η επανατοποθέτηση των αρχαιοτήτων μετά το πέρας του τεχνικού έργου. Η προτεινόμενη λύση οδηγεί στον κατακερματισμό του μνημείου, στην ακύρωση της αξίας του και στην οριστική απώλεια της αυθεντικότητάς του. Η αμφίβολη επιστροφή του σε μορφή σκηνογραφίας δεν θα ανακαλεί σε τίποτα από την αρχική υπόστασή του. Επειδή το παρελθόν της πόλης οφείλει να συνυπάρχει αρμονικά με το παρόν και να λειτουργεί υπέρ της διατήρησης της συλλογικής ιστορικής μνήμης καλούμε την ελληνική πολιτεία να αδράξει την πολύτιμη ευκαιρία αρμονικής συνύπαρξης του παρελθόντος μέσα από το παρόν και να παραδώσει το εύρημα αλώβητο στους Έλληνες πολίτες και στη διεθνή κοινότητα, εφαρμόζοντας την κείμενη ελληνική νομοθεσία και σεβόμενη τις διεθνείς Συμβάσεις προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς σε ένα περιβάλλον αειφόρου ανάπτυξης. Les membres de la Comité Française des Etudes Byzantines (CFEB) Τα μέλη της Γαλλικής Επιτροπής Βυζαντινών Σπουδών Paolo Odorico, Ecole des Hautes Etudes des Sciences Sociales, Paris Michel Balard, Université Paris 1 Marie-Hélène Congourdeau, membre de CFEB Annick Peters-Custot, Université Nantes Vincent Deroche, Collège-de-France, Paris Brendan Osswald”, University of Heidelberg Catherine Otten, membre de CFEB Arietta Papaconstantinou, Collège de France, Paris Jean-Michel Spieser, Universite de Fribourg Giovanni Stranieri, Université Jean Monnet, Saint-Etienne

Read more at: https://parallaximag.gr/thessaloniki/oi-galloi-vyzantinologoi-gia-ta-archaia-tis-egnatias

Οι Γάλλοι βυζαντινολόγοι για τα αρχαία της Εγνατίας

Read more at: https://parallaximag.gr/thessaloniki/oi-galloi-vyzantinologoi-gia-ta-archaia-tis-egnatias


APPEL DES BYZANTINISTES FRANÇAIS

MEMBRES DE LA COMITE FRANÇAISE DES ETUDES BYZANTINES (CFEB)

Pendant les travaux de construction de la « Gare Venizélos » du métro de Thessalonique, a vu le jour le site archéologique le plus important parmi tous ceux qui sont recensés dans les chroniques archéologiques de la ville. Dans une superficie de 1500 mètres carrés est apparu le decumanus maximus, recouvert de plaques de marbre, et le croisement avec le grand cardo de la ville : à cet endroit surgit un arc monumental (tetrapylon), et d’un côté et d’autre se trouvent les trottoirs avec leurs infrastructures, les boutiques et les ateliers qui constituaient des îlots urbains, et une partie importante d’une place recouverte de plaques de marbre, autour de laquelle sont visibles des boutiques. Il s’agit du palimpseste du tissu urbain de Thessalonique, qui s’étend chronologiquement de l’Antiquité tardive au début de la période méso-byzantine (du 4e au 9e siècle).

H Ιταλική Ομοσπονδία Πανεπιστημιακών Συμβουλίων Αρχαιολογίας για την κατά χώραν διατήρηση των αρχαιοτήτωνH Ιταλική Ομοσπονδία Πανεπιστημιακών Συμβουλίων Αρχαιολογίας υπέρ της κατασκευής του σταθμού Βενιζέλου του μετρό με την κατά χώραν διατήρηση των αρχαιοτήτων!
Με επιστολή του ο καθηγητής Giuliano Volpe, Πρόεδρος του Πανεπιστημιακού Συμβουλίου της Μετακλασικής Αρχαιολογίας και της Ομοσπονδίας των Πανεπιστημιακών Συμβουλίων Αρχαιολογίας της Ιταλίας προτείνει τη διατήρηση των αρχαιολογικών ευρημάτων κατά χώρα. 

Thursday, April 23, 2020

Διεθνής Ένωση Βυζαντινών Σπουδών Επιτροπή Βυζαντινής Αρχαιολογίας


Διεθνής Ένωση Βυζαντινών Σπουδών
Επιτροπή Βυζαντινής Αρχαιολογίας
(έμβλημα)
Μετρό Βενιζέλου Θεσσαλονίκη
Αρκετά μέλη της ΑΙΕΒ, έχουν ήδη δηλώσει υπογράφοντας μεμονωμένα το ηλεκτρονικό ψήφισμα της Ομάδας Πολιτών, για την κατά χώραν παραμονή των αρχαίων, την αντίθεσή τους στην απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να αφαιρέσει τα ευρήματα που χρονολογούνται στην Πρώιμη βυζαντινή εποχή και τα οποία αποκαλύφθηκαν κατά τις εργασίες κατασκευής στο μετρό της Θεσσαλονίκης. Παρά ταύτα, η αντιπροσωπεία της ΑΙΕΒ και η Επιτροπή Βυζαντινής Αρχαιολογίας επιθυμούν να εκφράσουν μέσω αυτού του Δελτίου Τύπου, τη βαθιά τους ανησυχία αλλά και απογοήτευση σε σχέση με την απόφαση που εξέδωσε το ΚΑΣ (19/12/2019), εγκρίνοντας τη μεταφορά των ευρημάτων σε άλλο χώρο.

Καθηγητής John F. Haldon, Πρόεδρος του Διεθνούς Συνδέσμου Βυζαντινών Σπουδών προς τον Πρωθυπουργό

Διεθνής Ένωση Βυζαντινών Σπουδών

 (έμβλημα)Προς τον κ. Κυριάκο Μητσοτάκη

Πρωθυπουργό της Ελληνικής ΔημοκρατίαςΚοινοποίηση 

Δρ Λίνα Μενδώνη, 

Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνική Δημοκρατία Αξιότιμε κύριε, Σας γράφω από τη θέση μου, ως Προέδρου της Διεθνούς Ένωσης Βυζαντινών μελετών (ΑΙΕΒ) και εκ μέρους όλων των μελών της, σε σχέση με τα υπάρχοντα σχέδια για την κατασκευή του σταθμού Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη.